top of page
Tjeneste

Tjenester

Informasjon, kommunikasjon og dialog

Vi ynskjer å forenkle kommunikasjon mellom lokalmiljøet og syklistar i Indre Sogn. Er det noko du ynskjer å få formidla? Er det nokon i sykkelmiljøet du ynskjer å kome i kontakt med? Ta kontakt med oss!

Kompetanse og rådgiving

Vi sit på mange år med erfaring innan fleire perspektiv av terrengsykling og vi delar gjerne på kunnskap og erfaring når det gjeld stort sett alle aspek knytta til terrengsykling. I tillegg gir vår kopling til NOTS tilgang på eit nasjonalt kompetansenettverk. 

Rydding, vedlikehald og tilrettelegging av stiar

Vi ynskjer å ta vare på naturen. Samtidig er vi interessert i å halde stiar opne og fine for alle som bruker dei. Eigar eller forvaltar du områder med stiar som gror igjen, eller opplev du uønskt slitasje? Sogn Terrengsykkel bistår gjerne med å planleggje og gjennomføre rydding samt vedlikeholdsarbeid på stiar.

Prosjekter

Prosjekt og tiltak

Screenshot 2019-04-24 at 22.30.06.png

Sykkelsti, Heggmyrane, Luster

Sogn Terrengsykkel er med på utvikling av sykkelstiar i knytta til Heggmyrane alpinanlegg i Luster. Arbeidet er utført av Rekkje Stiutvikling.

Norges-raaeste-pumptrack_crop_1280.jpg

Pumptrack og dirtjumps,

Kaupanger, Sogndal

Sogn Terrengsykkel er med på utvikling av sykkelanlegget ved KIL-stadion. Arbeidet er utført av Rekkje Stiutvikling.

etiketteplakat_bilde.jpg

Etiketteplakat

I samarbeid med lokalmiljøet på Kaupanger utvikla Sogn Terrengsykkel ein etiketteplakat som presisere ein del lokale regler for stisykling i området. Desse heng ved dei mest populære utfartsstadane og er i våre auge eit godt verkemiddel for bærekraftig bruk av naturområdene på sykkel.  

bottom of page