top of page

Beskrivelse og formål

Sogn Terrengsykkel er ein frivillig interesseorganisasjon for terrengsyklistar i Indre Sogn. 

 

Vårt hovudmål er å leggje til rette for, samt oppretthalde eit godt og bærekraftig miljø for terrengsykling som vert utvikla i tråd med lokale interesser. 

 

Vi meiner følgjande punkt er essensielle element for å oppnå eit bærekraftig miljø:

  • Deling av kompetanse og informasjon

  • God kommunikasjon og dialog

  • Kulturbygging

  • Tilrettelegging og vedlikehald av stier og anlegg

Sogn Terrengsykkel er organisert under Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS). NOTS har eit sentralt styre som jobbar for god utvikling og tilrettelegging for terrengsykling i eit nasjonalt perspektiv. Denne koplinga til NOTS gjer at Sogn Terrengsykkel både får bistand frå NOTS i gjennomføring av vårt arbeid, men også at vi bidrar inn i arbeidet for det nasjonale miljøet for terrengsykling.

Dette betyr at du som medlem både er med å støtte arbeid lokalt og nasjonalt. I tillegg gir medlemskapet deg mange gode medlemsfordeler. Les meir på www.nots.no!

Medlem av:

NOTS_logo_full.png
Mål

Tjenester

Informasjon, kommunikasjon og dialog

Vi ynskjer å forenkle kommunikasjon mellom lokalmiljøet og syklistar i Indre Sogn. Er det noko du ynskjer å få formidla? Er det nokon i sykkelmiljøet du ynskjer å kome i kontakt med? Ta kontakt med oss!

Kompetanse og rådgiving

Vi sit på mange år med erfaring innan fleire perspektiv av terrengsykling og vi delar gjerne på kunnskap og erfaring når det gjeld stort sett alle aspek knytta til terrengsykling. I tillegg gir vår kopling til NOTS tilgang på eit nasjonalt kompetansenettverk. 

Rydding, vedlikehald og tilrettelegging av stiar

Vi ynskjer å ta vare på naturen. Samtidig er vi interessert i å halde stiar opne og fine for alle som bruker dei. Eigar eller forvaltar du områder med stiar som gror igjen, eller opplev du uønskt slitasje? Sogn Terrengsykkel bistår gjerne med å planleggje og gjennomføre rydding samt vedlikeholdsarbeid på stiar.

Tjeneste

Styremedlemmer

336616224_736963998108068_4255678728706880607_n.jpg
Stian Bjørnli
Leiar
mine.png
Ingrid Nygård
Nestleiar
337446689_551134130341705_6020405799785493160_n.jpg
Andreas Drageset
Økonomi/kasserer
BB20160621_SognTerrengsykkel_DSC00549.jpg
Otto Eikeset
Områderepresentant, Kaupanger
mine.png
Fredrik Rafteseth
Styremedlem
350319893_769219631309637_1608158717571111031_n.jpg
Ida Ramsfjell
Styremedlem
341129787_756354946218145_9118276576648427303_n.jpg
Tommy Pham
Styremedlem
mine.png
Karoline Myklebust
Styremedlem
11875134_10155990501140564_1739327087850731413_o (1).jpg
Petter Andreas Strøm
Styremedlem
Styremedlemmer
bottom of page