Sogn Terrengsykkel sine mål

Vårt hovudmål er å leggje til rette for, samt oppretthalde eit godt og bærekraftig miljø for terrengsykling som vert utvikla i tråd med lokale interesser. 

 

Vi meiner følgjande punkt er essensielle element for å oppnå eit bærekraftig miljø:

  • Deling av kompetanse og informasjon

  • God kommunikasjon og dialog

  • Kulturbygging

  • Tilrettelegging og vedlikehald av stier og anlegg

Sogn Terrengsykkel
er medlem av:
 

Styremedlemmer

Styremedlemmer

Petter Andreas Strøm
Leiar
Marianne Kjøllesdal Sundal
Nestleiar
Frank Have Olsen
Utvikling og samfunnskontakt
Rickard Sundell
Økonomi/kasserer
Otto Eikeset
Områderepresentant, Kaupanger
Markus Nore Kveim
Dugnad- og arbeidskoordinator
Jon Vegar Aga Kjærgaard
Aktivitetskoordinator
Henning Halvorsen
Aktivitetskoordinator
Magnus Worm
Kommunikasjon og ambassadør
 
Sogn Terrengsykkel
er medlem av: