top of page

Beskrivelse og formål

Sogn Terrengsykkel er ein frivillig interesseorganisasjon for terrengsyklistar i Indre Sogn. 

 

Vårt hovudmål er å leggje til rette for, samt oppretthalde eit godt og bærekraftig miljø for terrengsykling som vert utvikla i tråd med lokale interesser. 

 

Vi meiner følgjande punkt er essensielle element for å oppnå eit bærekraftig miljø:

  • Deling av kompetanse og informasjon

  • God kommunikasjon og dialog

  • Kulturbygging

  • Tilrettelegging og vedlikehald av stier og anlegg

Sogn Terrengsykkel er organisert under Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS). NOTS har eit sentralt styre som jobbar for god utvikling og tilrettelegging for terrengsykling i eit nasjonalt perspektiv. Denne koplinga til NOTS gjer at Sogn Terrengsykkel både får bistand frå NOTS i gjennomføring av vårt arbeid, men også at vi bidrar inn i arbeidet for det nasjonale miljøet for terrengsykling.

Dette betyr at du som medlem både er med å støtte arbeid lokalt og nasjonalt. I tillegg gir medlemskapet deg mange gode medlemsfordeler. Les meir på www.nots.no!

Medlem av:

NOTS_logo_full.png
Mål

Tjenester

Informasjon, kommunikasjon og dialog

Vi ynskjer å forenkle kommunikasjon mellom lokalmiljøet og syklistar i Indre Sogn. Er det noko du ynskjer å få formidla? Er det nokon i sykkelmiljøet du ynskjer å kome i kontakt med? Ta kontakt med oss!

Kompetanse og rådgiving

Vi sit på mange år med erfaring innan fleire perspektiv av terrengsykling og vi delar gjerne på kunnskap og erfaring når det gjeld stort sett alle aspek knytta til terrengsykling. I tillegg gir vår kopling til NOTS tilgang på eit nasjonalt kompetansenettverk. 

Rydding, vedlikehald og tilrettelegging av stiar

Vi ynskjer å ta vare på naturen. Samtidig er vi interessert i å halde stiar opne og fine for alle som bruker dei. Eigar eller forvaltar du områder med stiar som gror igjen, eller opplev du uønskt slitasje? Sogn Terrengsykkel bistår gjerne med å planleggje og gjennomføre rydding samt vedlikeholdsarbeid på stiar.

Tjeneste

Styremedlemmer

11875134_10155990501140564_1739327087850
Petter Andreas Strøm
Leiar
53861256_403064870511257_474455513099141
Marianne Kjøllesdal Sundal
Nestleiar
54390922_382398275684034_865297830810904
Frank Have Olsen
Utvikling og samfunnskontakt
BB20160621_SognTerrengsykkel_DSC00543.jp
Rickard Sundell
Økonomi/kasserer
BB20160621_SognTerrengsykkel_DSC00549.jp
Otto Eikeset
Områderepresentant, Kaupanger
markus.jpg
Markus Nore Kveim
Dugnad- og arbeidskoordinator
jon.jpg
Jon Vegar Aga Kjærgaard
Aktivitetskoordinator
henning.jpg
Henning Halvorsen
Aktivitetskoordinator
magnusworm.jpg
Magnus Worm
Kommunikasjon og ambassadør
Styremedlemmer
bottom of page