Ynskjer du å bidra?

Sogn Terrengsykkel jobbar med mange tiltak og aktivitetar for å leggje til rette for eit godt miljø for syklistar. Vi trenger alltids hjelp til planlegge, finansiere, gjennomføre av aktiviteter og tiltak i lokalmiljøet.

 

Sjå under korleis du kan bidra!

Støtte til Sogn Terrengsykkel (og NOTS)

Sognterrengsykkel_800px.png

Støtt Sogn Terrengsykkel direkte

Vipps. Den enkleste måten å gi på! Sogn Terrengsykkel treng alltid midlar til intern drift, innkjøp av redskap/utstyr, gjennomføring av arrangment, dugnader etc. Alle beløp er velkomne!

+

Sognterrengsykkel_800px.png

Bli medlem!

Gjennom NOTS-medlemskap er du med å støtter vår sentrale organisasjon. NOTS bistår Sogn Terrengsykkel med finansiering, juridiske problemstillinger, hantering av lokale/regionale/nasjonale prosesser etc. Les meir her!

Prosjekt- og dugnadsgrupper

Ynskjer du å vere med å bidra med organisering og gjennomføring av arbeid? Vi har eigne prosjekt- og dugnadsgrupper som jobber med stier og anlegg i Indre Sogn. Følg oss på sosiale medier for informasjon om dugnadsarbeid etc.

  • Instagram
  • Facebook
 
 

Støtt prosjekter og anlegg

Pumptrack og hopplinje

(Kaupanger, Sogndal)

Sogn Terrengsykkel er med på utvikling av sykkelanlegget ved KIL idrettspark. Arbeidet er utført av Rekkje Stiutvikling.

Status prosjekt: 

75 % gjennomført

Pågåande arbeid:

Finansiering av asfaltering

Stianlegg

(Heggmyrane, Luster)

Sogn Terrengsykkel er med på utvikling av sykkelstiar i knytta til Heggmyrane alpinanlegg i Luster. Arbeidet er utført av Rekkje Stiutvikling.

Status prosjekt: 

85 % gjennomført

Pågåande arbeid:

Ferdigstilling av ankomststi

Stiutvikling

(Kaupanger Idrettspark, Sogndal)

Sogn Terrengsykkel er med på utvikling av sykkelstiar i knytta til Kaupanger Idrettspark. Arbeidet er i planfasen.

Status prosjekt: 

5 % gjennomført

Pågåande arbeid: 

Arbeid knyttet til plan, prosjektering og finansiering.

Sogn Terrengsykkel
er medlem av: