top of page
Copy%20of%20BB20160621_SognTerrengsykkel

Velkommen!

Sogn Terrengsykkel er ein frivillig interesseorganisasjon for terrengsyklistar i Indre Sogn. 

 

Vårt hovudmål er å leggje til rette for, samt oppretthalde eit godt og bærekraftig miljø for terrengsykling som vert utvikla i tråd med lokale interesser.

Følg oss på sosiale medier!

  • Instagram Social Icon
  • Facebook
Bidra

Meld deg inn!

Sogn Terrengsykkel er organisert under Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS). NOTS har eit sentralt styre som jobbar for god utvikling og tilrettelegging for terrengsykling i eit nasjonalt perspektiv. Denne koplinga til NOTS gjer at Sogn Terrengsykkel både får bistand frå NOTS i gjennomføring av vårt arbeid, men også at vi bidrar inn i arbeidet for det nasjonale miljøet for terrengsykling.

Dette betyr at du som medlem både er med å støtte arbeid lokalt og nasjonalt. I tillegg gir medlemskapet deg mange gode medlemsfordeler

 
NOTS_logo_full.png

Lokal stietikette

etiketteplakat_bilde.jpg

I samarbeid med lokalmiljøet på Kaupanger utvikla Sogn Terrengsykkel ein etiketteplakat som presisere ein del lokale regler for stisykling i området. Desse heng ved dei mest populære utfartsstadane og er i våre auge eit godt verkemiddel for bærekraftig bruk av naturområdene på sykkel.  

Stietikette

Ynskjer du å bidra?

Sogn Terrengsykkel jobbar med mange tiltak og aktivitetar for å leggje til rette for eit godt miljø for syklistar. Vi trenger alltids hjelp og bistand til planlegging, gjennomføring av aktiviteter og tiltak i lokalmiljøet.

Aktuelle prosjekter

Pumptrack og hopplinje

(Kaupanger, Sogndal)

Gi direkte på Vipps #609198

Merk VIPPS med "KIL PUMPTRACK"

Norges-raaeste-pumptrack_crop_1280.jpg
Grunnigar

Instagram feed

Instagram
bottom of page