Copy%20of%20BB20160621_SognTerrengsykkel

Om oss

Sogn Terrengsykkel er ein frivillig interesseorganisasjon for terrengsyklistar i Indre Sogn. 

 

Vårt hovudmål er å leggje til rette for, samt oppretthalde eit godt og bærekraftig miljø for terrengsykling som vert utvikla i tråd med lokale interesser.

Følg oss på sosiale medier!

  • Instagram Social Icon
  • Facebook

Ynskjer du å bidra?

Sogn Terrengsykkel jobbar med mange tiltak og aktivitetar for å leggje til rette for eit godt miljø for syklistar. Vi trenger alltids hjelp og bistand til planlegging, gjennomføring av aktiviteter og tiltak i lokalmiljøet.

Aktuelle prosjekter

Pumptrack og hopplinje

(Kaupanger, Sogndal)

Pågåande arbeid:

Finansiering av asfaltering

Gi direkte på Vipps #609198

Merk VIPPS med "KIL PUMPTRACK"

Norges-raaeste-pumptrack_crop_1280.jpg
 
 

Meld deg inn!

Sogn Terrengsykkel er organisert under Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS). NOTS har eit sentralt styre som jobbar for god utvikling og tilrettelegging for terrengsykling i eit nasjonalt perspektiv. Denne koplinga til NOTS gjer at Sogn Terrengsykkel både får bistand frå NOTS i gjennomføring av vårt arbeid, men også at vi bidrar inn i arbeidet for det nasjonale miljøet for terrengsykling.

Dette betyr at du som medlem både er med å støtte arbeid lokalt og nasjonalt. I tillegg gir medlemskapet deg mange gode medlemsfordeler. Les meir på www.nots.no!

Lokal stietikette

I samarbeid med lokalmiljøet på Kaupanger utvikla Sogn Terrengsykkel ein etiketteplakat som presisere ein del lokale regler for stisykling i området. Desse heng ved dei mest populære utfartsstadane og er i våre auge eit godt verkemiddel for bærekraftig bruk av naturområdene på sykkel.  

 
 

Grunneigar?

Sogn Terrengsykkel tilbyr ei eiga side med informasjon og ressursar spesielt for grunneigarar.

Få tilgang til grunneigarområdet her!

Takk! Sjå epost for videre instruksjonar!

 

Instagram feed